«Upp

Anarkoprimitivism

Anarkoprimitivism är en civilisationskritisk riktning av anarkism som skiljer sig från denna i det att den inte bara kritiserar maktstrukturer, utan förordar ett återvändande till stenåldern och/eller djurriket (s.k. djurism). Medan anarkismen ofta inte är teknologikritisk, är anarkoprimitivismen starkt emot avancerad teknologi, som den menar alienerar oss från verkligheten. Stenålders-anarkoprimitivismen är dock inte emot teknik om därmed menas redskap, då den anser jägar-och-samlar-livsstilen som den ideala, och där är det tillåtet med jaktredskap. Djurismen däremot, är en radikaliserad form av anarkoprimitivism, som anser att själva användandet av jaktredskap alienerar oss från naturen.

Den ledande anarkoprimitivistiska filosofen i samtiden är John Zerzan från USA. Han är en relativt radikal anarkoprimitivist, då han vill avskaffa själva det symboliska tänkandet, till förmån för en mer direkt kontakt med verkligheten, som vi delar med djuren. Han är också emot alla former av domesticering av naturen, både i form av husdjur och i form av jordbruk/trädgårdsskötsel. Han menar att människan domesticeras i samma takt som hon domesticerar andra arter. Zerzan är också emot arbetsfördelning, vilket han menar leder till patriarkalism.

Stenålders-anarkoprimitivismen är den vanligaste formen av anarkoprimitivism. En liten fåra utgörs av djurismen (också kallad "paradisism"), och vars företrädare inte brukar tillhöra den virtuella offentligheten (läs: internet). Denna fåra menar att vi bör skrota hela vår åtskillnad från resten av djurriket, och gå tillbaka, inte till jägar-och-samlar-stadiet, utan till Eden, vårt yttersta ursprung, vår paradisiska tillvaro, Jesu Kristi rike. En känd företrädare för denna inriktning är teologen Lars Larsen, också kallad "munken" i tidningen Dagen.

Kommentar

(Anarko)primitivism kan se ut som en charmig tanke men anledningen till att människan slutade vara jägare-samlare var att vi blev för många för att bytesdjuren och vilda växter skulle räcka till. 99,9999% av Jordens befolkning skulle sannolikt svälta ihjäl om vi alla beslöt oss att bli primitivister i praktiken. Därför är primitivismen som bäst världsfrånvänd och som värst människofientlig.

Externa länkar


⚠ Denna text är baserad på en artikel i den svenska delen av det numera avsomnade uppslagsverket anarchopedia.org och har funnits vara av intresse för eftervärlden.